fbpx
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κανονισμός Σπουδών & Εγγραφές

Εγγραφές

Για τα ακαδημαϊκά προγράμματα οι εγγραφές γίνονται:

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, τόσο για τα Τμήματα Σεπτεμβρίου (10/10), όσο και για τα Τμήματα Φεβρουαρίου (20/2), οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εγγραφής θεωρούνται εκπρόθεσμες και η αποδοχή τους, ή όχι, αποφασίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Future Business School.

Προυποθέσεις Εγγραφής

Για την εγγραφή, σε οποιαδήποτε ειδικότητα σπουδών, απαιτούνται:

Το Future Business School (εκπαιδευτικό και διοικητικό συμβούλιο) μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να εισηγηθεί αλλαγή ειδικότητας στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον υποψήφιο σπουδαστή, να επιλέξει την κατάλληλη ειδικότητα, για τις δεξιότητες, ικανότητες ή τις κλίσεις του.

Δημιουργία Τμημάτων & Ώρες Λειτουργίας

Τα τμήματα δημιουργούνται με βάση τη σειρά εγγραφής των σπουδαστών. Η αλλαγή του τμήματος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέχρι 10 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων και μόνον εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (υποβάλλεται σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Future Business School). Η παρακολούθηση στο νέο τμήμα, γίνεται μόνο μετά από αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόμενου σπουδαστή από τη Γενική Διεύθυνση. Λειτουργούν τμήματα:

Φοίτηση και Όρια Απουσιών

Η φοίτηση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Σπουδαστής, του οποίου οι απουσίες υπερβαίνουν το 40% των συνολικά διδασκόμενων ωρών, για κάθε μάθημα της ειδικότητάς του, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή όχι, αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος, έχοντας όμως το δικαίωμα να επανεγγραφεί το επόμενο έτος φυσικά στο αντίστοιχο μάθημα. Στα πιο πάνω όρια συμπεριλαμβάνονται και οι απουσίες από ασθένεια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (με ειδική αίτηση και τα κατάλληλα δικαιολογητικά) το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν να δικαιολογήσει ένα μικρό αριθμό απουσιών, που έγιναν από παρατεταμένη ανωτέρα βία και μέχρι το 10% των συνολικών ωρών ανά μάθημα και μόνο για τρία μαθήματα της ειδικότητας. Οι απουσίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.

Βαθμολόγηση - Κλίμακες Βαθμολογίας

Η κλίμακα βαθμολογίας, για κάθε διδασκόμενο μάθημα, είναι: A+, Α, Α-, Β+, B, Β-, C+, C, C-, D+, D, D-, E+, E, E-.

Το D- είναι η ελάχιστη προβιβάσιμη βαθμολογία, ενώ τα Ε+, Ε, Ε- σημαίνουν απόρριψη του σπουδαστή από το συγκεκριμένο μάθημα και παραπομπή του στις ειδικές εξετάσεις του επόμενου εξαμήνου.

Η τελική βαθμολογία, για την προαγωγή ή απόρριψη και παραπομπή σε νέες εξετάσεις κάποιου σπουδαστή, προκύπτει ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Συντάχθηκε από CYBERTRAFFIC1. Εκτύπωση

Copyright FutureBS - Βασιλέως Αλεξάνδρου 41 - Τ.Κ. 121 31 - Περιστέρι
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105782931 - 2105763920